You are hereBeşirli-Trabzon

Beşirli-Trabzon


By omercan94 - Posted on 23 November 2010

 
Trabzon’da Yüzey Şekilleri
 
Doğu Karadeniz Bölümü dağların kıyıya paralel uzanması ve bunun sonucu olarak kıta sahanlığının dar olması sebebiyle coğrafi bakımdan bisiklet kullanımı için çok uygun değildir.Dağlar kıyıya çok yakın yerden yükselmekte ve bölgenin iç bölümlerine yapılacak ulaşımı zorlaştırmaktadır.Bundan dolayı deniz kenarından iç kesimlere doğru bisikletle seyahat etmek pek mümkün değildir.Bisikletle seyahat etmek için en ideal yer yine dar kıta sahanlığı üzerinde deniz kenarı boyunca uzanan sahil şerididir.
 
 
Trabzon’da bir ilk…
 
Trabzon’da bisiklet rotası olarak değerlendirilebilecek,bisikletlilerin rahat rahat seyahat edebilecekleri ya da sadece bisiklet sürenlere ayrılmış bir şerit şimdiye kadar yoktu.Ancak 2010 yazında Trabzon belediyesinin aldığı bir kararla uygulamaya konulan proje gereği Beşirli’nin en batısından Trabzon Merkezine kadar uzanan ve sadece yürüyüş yapanlara ayrılmış kauçuk yolun hemen paralelinde sadece bisikletlilerin seyredebileceği bir rota oluşturulmaya başlanmıştır.Böylece bisiklet ve bisiklet sürme aktivitesi dünyanın değişik yerlerinde özellikle de Avrupa’da olduğu gibi Trabzon’da da öncekinden daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.
 
Beşirli-Trabzon
 
Şuanda Cycling in Europe adlı Comenius projemiz içerisinde yapılmakta olan bisiklet yolundan başka,bizim gösterdiğimiz ve Çek dostlarımızla beraber bisiklet sürdüğümüz bisiklet rotası,Trabzon’un Beşirli semtinden başlayarak sahil şeridi boyunca doğu yönünde yaklaşık 7 km.’lik bir yoldur ve Trabzon’da yine sahilde bulunan Emperyal Çay Bahçesi’nde (tünelin başladığı yerde) bitmektedir.Dileyenler için bu rota Emperyal’den başlanarak Beşirli’ye kadar takip edilebilir ve tekrar geri dönerek mesafe 13-14 km.’ye genişletilebilir.
 
Yol üzerinde Trabzon’un önemli olduğu bilinen görülmeye değer yerleri vardır.Bunların arasında Ayasofya Müzesi,Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Şehit Anıtı ve Trabzon’un yeniden yapılandırılmış sahili vardır.
 
Trabzon,Ağustos ayında 2010 Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği ve spor açısından Türkiye çapında önemli bir şehirdir.Sahil boyunca bisiklet sürerken yol üzerinde Avrupa Olimpiyat Oyunlarına yönelik olarak hazırlanmış heykeller ve anıtlar görülebilir.
Nation: 
Turkey
Difficulty: 
easy
Road surface: 
beaten path
Climate: 
Her mevsim yağışlı,kışlar ılık,yazlar nemli ve sıcak
History: 
İyon kökenli Miletoslular M.Ö. 7. Yüzyılda Karadeniz'e de gelerek kıyılarda koloni kentleri kurmuşlardır. Trabzon da, merkezi Sinop olan bu kolonilerin arasında sayılmaktadır ve birçok araştırmacı, kentin ilk kuruluşu olarak bu dönemi göstermektedir. Oysa Kolkhlar, Driller, Makronlar gibi yerli kavimler Trabzon civarında çok daha önceden beri yaşamaktaydılar.

M.Ö. 6. Yüzyılda ise Trabzon Perslerin egemenliğine girerek, Pont Kapadokyası adı verilen satraplık içinde kalmıştır.
 
Makedonya Kralı Büyük İskender M.Ö. 334 yılında tüm Anadolu'da Pers hakimiyetine son vermiştir.
İskender'in ani ölümünden sonra oluşan karışıklık sırasında Pont satrabı II. Ariantes'in oğlu Mithridates, yerli halkın desteğiyle Karadeniz'de Pontus Devletini kurmuştur. Trabzon, M.Ö. 280 yılında merkezi Amasya olan Pontus devletinin sınırları içinde kalmıştır.

 M.Ö. 66 yılında Roma yönetimine girmiştir. Roma'da Avgustus'la birlikte M.Ö. 27 yılından itibaren imparatorluk dönemi başlamıştır.İmparator Nero döneminde ise (54-68) serbest kent olma ayrıcalığına kavuşturulmuştur. Trabzon bu dönemde "ünlü" ve "zengin" kent tanımlamasıyla tarihçilerin kitaplarında yer alır.

Ünlü Roma İmparatoru Hadrian Döneminde (117-138) tüm imparatorlukta olduğu gibi Trabzon'da da önemli imar etkinliklerinde bulunulmuş, birçok dini ve askeri binalar ile yollar, su kemerleri ve yakın zamana kadar kalıntıları görülebilen yapay bir liman inşa edilmiştir Hadrian'dan sonra Trabzon'un parlak dönemi sona ermiş, 244 yılında para basma yetkisi elinden alınmıştır. Roma Döneminde basılan Trabzon sikkelerinin ön yüzlerindeRoma İmparatorlarının büstü olmakla birlikte, arka yüzlerinde Pontus Krallığı döneminden beri süregelen kendi mitolojik figürlerine yer verilmiş ve Grekçe yazı kullanılmıştır.

Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrılınca Trabzon, merkezi İstanbul olan Doğu Roma / Bizans İmparatorluğunun sınırları içinde kalmıştır. Trabzon'da 1204 yılında bağımsız olarak Komnenos Krallığını kurmuşlardır.
Fatih Sultan Mehmet'in öncülüğündeki Osmanlı Kuvvetleri Bölgeyi kuşatarak, 1461 yılında Trabzon'u ele geçirmiş ve Komnenosların egemenliğine son vermiştir.

Yavuz Sultan Selim de şehzadeliği sırasında (1491-1512) Trabzon'da Sancak Beyi olarak bulunmuş, sonradan Kanuni ünvanı alacak olan oğlu Sultan Süleyman burada doğmuştur.

 Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet döneminde Trabzon'a üç kez gelir; l924, 1930 ve 1937 yıllarında, ilk geldikleri 15 Eylül 1924 günü, Trabzonlularca "ATATÜRK GÜNÜ" olarak kabul edilir.