You are hereNa kole po Evropě

Na kole po Evropě


Proč na kole po Evropě?

Rádi bychom spolupracovali s lidmi z jiných zemí na tématu udržitelné mobility, na kterou, vzhledem k její důležitosti a komplexitě, není možné nahlížet pouze na úrovni jedné země a  na tuto úroveň ji omezovat. V rámci evropské spolupráce chceme propagovat cyklistiku mezi mladými lidmi a doufáme, že rozšiřováním vytvořené dokumentace se nám podaří zvýšit zájem místních komunit o plánování a vytváření cyklistických stezek s cílem zvýšit bezpečnost na silnicích, protože plánování a vytváření stezek pro cyklistiku i pěší turistiku zvyšuje bezpečnost ve veřejné sféře. Chceme též propagovat zdravý způsob života, jelikož pěší turistika a cyklistika jsou dobrým tělesným cvičením a správnou variantou snížení důsledků znečištění, hluku a ohrožení způsobených motorovými vozidly. Zároveň je naším přáním vyměňovat si informace a nápady týkající se různých přístupů jednotlivých zemí i místních úřadů k politice udržitelného rozvoje.

Chceme zapojit studenty, učitele a školní kolektivy do vývoje produktů, které nejsou omezeny na oblast vzdělání, ale překračují hranice této oblasti i jednotlivých zemí tak, aby byly k dispozici každému v Evropské unii. Myslíme si, že spolupráce na společných a opravdových problémech je nejlepším způsobem, jak poznat různé kultury a školské systémy. My, učitelé a studenti, doufáme, že se nám podaří zlepšit svou schopnost pracovat v mezinárodním týmu, připravit se a zúčastnit se budování evropské školní komunity.


Zde brzy najdete prezentace jednotlivých národních týmů.

- Prezentace italského týmu
- Prezentace tureckého týmu
- Prezentace českého týmu

Úkoly pro naše studenty
Drazí kolegové, najděte prosím studenty,kteří by měli zájem o následující témata:
- vzhled a tvorba stránek
- písemné a další příspěvky na naše stránky
- tvorba ikon a bannerů pro naše stránky

Studenti mohou spolupracovat s pracovní skupinou přidáním komentáře na fóra. Je to snadné, stačí jen kliknout na příslušný odkaz...